همانطور که می دانید ارتباط بین آموزش و بازارکار در بسیاری زمینه ها به درستی ایجاد نمی شود و به دلیل صرفا تئوری بودن آموزش ها، افرادی که وارد بازار کار می شوند درک درستی از آن ندارند. آیاجاب یکی از سرویس های مدرسه کسب و کار آیا و راه حلی برای اتصال فروشندگان حرفه ای به بازارکار است. در واقع آیاجاب با درنظر گرفتن اینکه افراد به درستی آموزش دیده اند، آنها را به کارفرماها معرفی می کند. بدین صورت که فروشندگانی در آیا جاب ثبت نام کرده اند حداقل یکی از دوره های فروش مدرسه کسب و کار آیا را گذرانده اند و بر اساس آموزشهای بیشتر، رتبه بندی می گردند در اینصورت هم فروشندگان آموزش مطابق با بازارکار را دریافت کرده اند، هم می توانند شانس خود را برای استخدام افزایش دهند و هم کارفرماها مطمئن خواهند بود که فرد معرفی شده استانداردهای لازم برای فروشندگی را دارد .